WWW.GULDMUNKEN.SE
VASACoaching

Beroende

Vill du göra en förändring i ditt liv och uppleva en ny frihet? Obearbetad beroenden söker kraft i externa källor.

Exempel på beteende som ger tillfälliga lättnader är
t ex alkohol, droger, psykofarmaka, mat, socker, arbete, pengar, status, sex, pornografi, spel mm.

Med hjälp av VASA-metoden och KBT erbjuder jag dig genom välbeprövad vägledning att finna lösningen på ditt problem.