WWW.GULDMUNKEN.SE
VASACoaching

Tanke----->Dröm/Fantasi/Idé/Önskan------>Handling------->Mål----->Resultat

Vasa-metoden

V - Vilja
A - Ansvar
S - Sanning
A - Agera

Hur når du dina mål?

Den svåraste motståndaren vi möter i livet är ofta vi själva.

Det är ofta egna tankar och tvivel som gör att vi håller igen med mål och drömmar.

Inom coachingen arbetar vi bl a med att få dessa negativa tankar att mista sitt grepp om oss.

Jag använder mig av bilder, musik, avslappning mm i min coaching.